แหล่งสรรหา และเลือกซื้อวัสดุ สร้างสรรค์ จากย่านวัสดุชั้นนำในกรุงเทพ

แสดงผลตาม :

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: “ย่านวัสดุกรุงเทพฯ” คืออะไร

A: ย่านวัสดุกรุงเทพ ฯ หรือ Material Mapping: Bangkok เป็นบริการใหม่ของ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ที่ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลวัสดุใน 14 ย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพ อาทิ เจริญรัถ เสือป่า บ้านหม้อ สำเพ็ง พาหุรัด ที่เหล่านักสร้างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาทำงานออกแบบได้ในสาขา ต่างๆ อาทิเช่น งานออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือกระทั่งงานออกแบบเพื่อการติดตั้ง เป็นต้น

Q: http://www.tcdcmaterials.com คืออะไร

A: http://www.tcdcmaterials.com เป็นระบบสืบค้นออนไลน์ที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และการให้บริการที่น่าสนใจของร้านค้าในย่านต่างๆ ซึ่งแต่ละย่านจะมีเอกลักษณ์ของวัสดุและการนำไปใช้ที่แตกต่างกันไป สามารถใช้สืบค้นตามย่าน ประเภทวัสดุ และการใช้งานได้ ซึ่งจะมีข้อมูลติดต่อร้านค้า รวมถึงแผนที่ที่จะพาคุณไปร้านนั้นๆ ได้อย่างสะดวก

Q: ถ้าต้องการลงข้อมูลร้านกับ TCDC Material Mapping ต้องทำอย่างไร

A: สำหรับเจ้าของร้านที่มีวัสดุและบริการที่เกี่ยวข้องตามย่านการค้าต่างๆ สามารถติดต่อส่งข้อมูลวัสดุและบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ materialmapping@tcdc.or.th